Home
Gocce di storia!
Appuntamenti
Curiosità
Le associazioni
I paesi albanofoni
Il circondario
Il Pollino
Meteo
Bibliografia
Ricerca nel sito
Contattaci

www.castrovillari.info - Arte, storia, cultura, tradizione, informazione, della città di Castrovillari e del comprensorio
 

 

Castrovillari.info: Arte, storia, cultura, tradizioni, informazione, della città di Castrovillari e del comprensorio
Castrovillari.info: Arte, storia, cultura, tradizioni, informazione, della città di Castrovillari e del comprensorio


 Notizie Sport Immagini Forum Sondaggi

SAN GIULIANO - PARMIDÌA CASTROVILLARESE
C’ERI NA VOTA NA MAMMA E NU TATA CU GUNU FIGGHJCIDDU MÀSCULU CHI SI CHIAMAVI GIULIANU E CHI JÌ GURRIANNU D’A MATINA ALLA SIRA CUMINANNU RÌGULI ‘NSINIFINI.
BIDD’I FACCIA MA BRUTT’I MANERI, SI NNI STAVÌ SEMPI CURRIVU E SULU CUMU NU FRÙSKULU.
JERI NZUMMA NU NNARRIMATU.
NU JURNU JÈ ARRIVATA ND’U PAISU NA ZÌNGHIRA C’ANNUMINAVI LA VINTURA.
PI SAPÌ CHI SCIORTA ‘I TUCCAVI QUANNU FURERI STATU GRANNU ‘A PÒVIRA MAMMA CI À PÙRTAT’U FIGGHIU.
JÈ STRACANGIATA ‘I FACCIA’A MAGARA QUANN’ À VIST’U QUATRARU E S’È MMISA A TRIMULIÀ CUMU NA CANNA.
— CHI JÈ,BEDDA FI,C’À VISTU!—
— C’È CA ‘SSU GIUVINIDDU QUANNU SI FA GRANNU ACCIDI ND’U SUNNU ‘A MAMMA E LU TATA! —
— FÙCIULU MIA! CHI MI DÌCISI!— GIULIANU, C’ALLI PAROLI D’A ZÌNGHIRA CI AVÌ CRIDUTU, P’ONN’ AVÌ
NUDD’ACCASIUNA ‘I FA’ MALI ALLI SUJI SI NN’È FUJUTU NDA N’ATU PIZZ’I MUNNU PI SIJÌ A FA’ SURDATU ‘I MISTIRU.
BONCUNTU, ALLI DUJI VICCHI DOPPU TANT’ANN’I LUNTANANZA E PRIM’I MORI, L’ERI BINUT’U SPINNU ‘I VIDI U FIGGHJU; ACCUSSÌ SI SU’ SBIATI A PEDU CU NA VIRTULEDDA NCUDDU E NU BASTUNU MMANU PI JÌ A TRUVÀ A GIULIANU.
CAMINA CAMINA, AVINU PRESS’OGNI SPIRANZA QUANNU NA SIRA A MMURUNUTU TRÀSUNU NDA NU PAISU GRANN’ ASSAI E S’APPÙNTUNU NNAN DI NA CHJISIA A NA FUNTANA PI S’ASCIUTTÀ I SUDURI E SI FA’ NA VÌPPITA D’ACQUA.
S’ABBICINI NA SIGNURA E L’ADDUMMANNI CHI SISI VINUTI A FA’ D DUCU? A CU VULISI?— RISPONNI L’OMMU —VINIM’A PED’E DA LUNTANU, AMU PASSATU
DIRTU E CHIANU, JAMU TRUVANNU A FIGGHJIMA GIULIANU! —
‘A MAMMA MMECI ‘I CUNTI PILU PILU CUMU IERI FATT’U FUGGHJU.
— PÈNZICA CA QUIDDU CHI JASI TRUVANNU JÈ PROBBIU MARÌTIMA: SI CHIAMI GIULIANU EJÈ PURU NA ZICHI STURT’I CARATTIRU, MA MO’ NON C’È, SI RICOGGHJI CRAMATINA, VINITIJINDA C’ ASPITTASI — ‘A SIGNURA À PURTATI NDA SOJA, À DUNAT’A MANGIÀ E L’À FATTI CURCÀ
SUSU, ND’U LITTU GRANNU.
VINIMININNI MO’ CA QUANN’U DISTINU S’ADDA CUNGHJI ‘ON C’È VIRSU D’U FA’ CANGIÀ!
GIULIANU, C’ALLU QUARTIRU D’I SURDATI CI AVIDDA STA FINA ALLA MA TINA NFACENNU JURNU, À SCAPULATU MMECI ND’A NUTTATA E S’È RICUTU JINDA. QUANNUJÈJUTU PI’ SI CURCÀ E S’È ADDUNATU C’ALLU POSTU SUJU ALLA BANNA D’A MUGGHJERA C’ERI N’ATU CRISTIANU, SENZA CI PINZÀ DUJI VOTI,À PIGGHJIAT’ A SPATA C’ANCORA AVÌ LIGATA ALLA CINTA E L’ADD’ACCISI A TUTTI DUJI.
RISBIGGHJATA A TUTTU QUIDDU RIBBIDDU,’A MUGGHIERA CHI STAVÌ DURMENNUJUSU,JÈ NCHIANATA SUSU E CUM’À BBIST’U LITTU STRAFUNATU E CHJIN’I SANGU S’È MISA A GRIDÀ ALLU MARITU:
“AMMAR’A TTIA C’À FATTU! ÀI ACCIS’ A PÀTRITA E MÀMMITA!” JÈ RIMASTU MUTU GIULIANU E CU ILI LACRIMI ALL’UCCHJI PINSAVI AL L’AMARU DISTINU SUJU CHI S’ERI CUNCHIUTU.
SI VULÌ DANNÀ PURU DIDDU MA CUMMIRTUTU D’A MUGGHIERA À FATTU TANT’ I QUIDDA PINITENZA E TANT’ I QUIDDU BENI ALLI PÒVIRI CA PRIM’ I MORI ‘U PATITERNU À PIRDUNATU E L’À VULUTU PURU SANTU.

SAN GIULIANO - VERSIONE ITALIANA DELLA PARMIDÌA
C’ERA UNA VOLTA UNA MADRE E UN PADRE CHE AVEVANO UN FIGLIO UNICO DI NOME GIULIANO, IL QUALE SE NE ANDAVA IN GIRO DALLA MATTINA ALLA SERA A COMBINARE GUAI.
BELLO D’ASPETTO, MA DIFFICILE DI CARATTERE, SE NE STAVA ACCIGLIATO E SEMPRE IN DISPARTE COME UNA BESTIA SELVATICA.
INSOMMA ERA UN MALEDETTO.
UN GIORNO ARRIVÒ IN PAESE UNA ZINGARA CHE LEGGEVA IL FUTURO. LA POVERA MADRE PER SAPERE QUALE DESTINO AVREBBE AVUTO IL FIGLIO DA ADULTO, GLIELO PORTÒ.
LA MAGA, APPENA VIDE IL RAGAZZO, MUTÒ D’ASPETTO E SI MISE A TREMARE COME UNA CANNA.
— CHE C’È, BELLA DONNA? COSA AVETE VISTO?—
— C’È CHE QUESTO GIOVANETTO QUANDO SARÀ ADULTO AMMAZZERÀ NEL SONNO IL PADRE E LA MADRE —
— MISERA ME! COSA MI DITE!
GIULIANO, CHE ALLE PAROLE DELLA ZINGARA AVEVA CREDUTO CIECAMENTE, SE NE PARTÌ IN FRETTA PER TUTT’ ALTRA PARTE DEL MONDO A FARSI SOLDATO DI PROFESSIONE E CIÒ PER EVITARE QUALSIASI OCCASIONE DI POTER FARE DEL MALE AI SUOI GENITORI.
A FARLA BREVE, DOPO TANTI ANNI DI LONTANANZA, AI DUE VECCHI VENNE IL DESIDERIO DI RIVEDERE IL FIGLIO PRIMA DI MORIRE; SI MISERO COSÌ IN VIAGGIO A CERCARE GIULIANO, A PIEDI, CON UNA BISACCIA A TRACOLLA E UN BASTONE IN MANO.
CAMMINA CAMMINA, AVEVANO PERSO ORMAI OGNI SPERANZA DI RI TROVARLO, QUANDO UNA SERA SULL’IMBRUNIRE ENTRARONO IN UNA GRANDE CITTÀ E SI FERMARONO IN UNA PIAZZA A UNA FONTANA PER TERGERSI IL SUDO RE E FARSI UNA BEVUTA D’ACQUA.
SI AVVICINÒ UNA SIGNORA CHE CHIESE LORO: “COSA SIETE VENUTI A FARE IN QUESTO LUOGO? CHI CERCATE?”
RISPOSE IL PADRE — VENIAMO DA LONTANO, ABBIAMO VARCATO I MONTI E IL PIANO, CERCHIAMO NOSTRO FIGLIO GIULIANO! —
LA MADRE, INVECE, LE RACCONTÒ PER FILO E PER SEGNO OGNI COSA DEL FIGLIO.
CONSIDERIAMO ORA CHE QUANDO IL DESTINO DEVE COMPIERE IL SUO CORSO NON C’È NIENTE DA FARE PER FERMANO.
— PUÒ DARSI CHE LA PERSONA CHE CERCATE SIA PROPRIO MIO MARITO:
SI CHIAMA GIULIANO ED È ANCHE UN PO’ DIFFICILE DI CARATTERE, MA ORA NON C’È, RIENTRA DOMANI MATTINA, VENITE IN CASA NOSTRA CHE LO ASPETTERETE. — LA SIGNORA LI CONDUSSE CON SÉ, DETTE LORO DA MANGIARE E LI MISE
A DORMIRE NEL LETTO MATRIMONIALE, AL PIANO SUPERIORE.
GIULIANO, CHE AL QUARTIER MILITARE AVREBBE DOVUTO RIMANERE IN SERVIZIO FINO ALL’ALBA, FINÌ IL SUO TURNO NEL CORSO DELLA NOTTATA E SUBITO RIENTRÒ A CASA.
QUANDO FECE PER CORICARSI, SI ACCORSE CHE AL SUO POSTO NEL SUO LETTO ACCANTO ALLA MOGLIE GIACEVA UN ALTRO; SENZA STARCI A PENSARE DUE VOLTE, SGUAINÒ LA SPADA CHE PORTAVA ANCORA ATTACCATA AL CINTURONE E LI UCCISE ENTRAMBI.
SVEGLIATA DA TUTTO IL TRAMBUSTO, LA MOGLIE, CHE STAVA DORMENDO AL PIANO INFERIORE, SALÌ SUBITO A QUELLO SUPERIORE E COME VIDE IL LETTO STRAVOLTO E INSANGUINATO SI MISE A GRIDARE:
— MISERO TE! HAI UCCISO TUA MADRE E TUO PADRE! — RIMASE MUTO GIULIANO E CON LE LACRIME AGLI OCCHI ANDAVA PENSANDO AL SUO TRISTE DESTINO CHE SI ERA APPENA COMPIUTO.
VOLEVA DANNARSI, MA CONFORTATO DALLA MOGLIE, FECE POI TANTE PREGHIERE, TANTA PENITENZA E TANTA CARITÀ AI POVERI CHE PRIMA DI MORIRE IL PADRE ETERNO GLI CONCESSE IL PERDONO E LO VOLLE PURE SANTO.”

TORNA SU

'